" Αποδέχομαι αυτό το βραβείο για λογαριασμό όλων των καλών δασκάλων που έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Όλων των δασκάλων που πάσχισαν να οικοδομήσουν σχέσεις με τους μαθητές τους. Σχέσεις βασισμένες στην τιμή. Άνδρες και γυναίκες που δεν ήταν ποτέ εφησυχασμένοι, που πάντοτε, στην αδιάκοπη προσπάθεια τους να προσδιορίσουν και να επαναπροσδιορίσουν την σημασία της λέξης «Παιδεία» έθεταν ερωτήματα. Ο «Δάσκαλος της Χρονιάς» δεν είναι ο καλύτερος δάσκαλος. Οι καλοί δάσκαλοι είναι πολύ χαμηλών τόνων για να γίνουν εύκολα αντιληπτοί. Ο «Δάσκαλος της Χρονιάς» όμως, είναι ένας σημαιοφόρος, ένα σύμβολο γι’ αυτούς τους αφανείς ήρωες που πρόθυμα αφιερώνουν τη ζωή τους στα παιδιά. Η διάκριση αυτή τους ανήκει εξ’ ίσου. " Απόσπασμα από ομιλία του John Taylor Gatto το 1990 στη Νέα Υόρκη (Βλέπε σχετικό άρθρο http://bit.ly/19z7T7G )


Στη Θεσσαλονίκη στις 26 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση Φυσικών, οι οποίοι συζήτησαν για το παρόν και το μέλλον της Φυσικής στα σχολεία. Με τη συμμετοχή σχολικών συμβούλων, συντονιστών βαθμολογικών κέντρων, αιρετών εκπροσώπων του κλάδου, της επιτροπής παιδείας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και 60 συναδέλφων από τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς, τη Χαλκιδική, την Ημαθία τη Λάρισα και τον Έβρο, για 4 ώρες τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τα αναλυτικά προγράμματα, τον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος, τις πανελλήνιες εξετάσεις αλλά και την κατάσταση στην ειδικότητά μας.
Ορισμένα από τα θέματα τα οποία τέθηκαν ήταν τα εξής:
1) Αύξηση των ωρών διδασκαλίας
2) Αντιστοιχία εξεταστέας ύλης και ωρών διδασκαλίας στο Λύκειο
3) Ανάγκη σύνδεσης της Φυσικής με την καθημερινότητα και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.
4) Επανασχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων.
5) Ανάγκη προσέγγισης της Σύγχρονης Φυσικής (αστροφυσική, νανοτεχνολογία, σχετικότητα, κβαντομηχανική).
6) Αναγκαιότητα αλλαγής του τρόπου διδασκαλίας της Φυσικής.
7) Ενίσχυση της εργαστηριακής Φυσικής και της διερευνητικής μάθησης στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.
8)  Στελέχωση επιτροπών Κ.Ε.Ε. με πανεπιστημιακούς αλλά και μάχιμους εκπαιδευτικούς.
9) Τα θέματα των εξετάσεων να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και να ανταποκρίνονται στη σχολική πραγματικότητα.
10) Συνεργασία Επιστημονικών Ενώσεων.
11) Σύνδεση της Δευτεροβάθμιας με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
12 Καθορισμός λειτουργικών και οργανικών κενών στα σχολεία.
Ένας σοβαρός διάλογος μεταξύ των συναδέλφων δείχνει να ξεκινά.
 3

Θεσσαλονίκη, 26/06/2015

Επιστολή Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Αναστάσιο Κουράκη

Θέμα: Προβλήματα που ανακύπτουν από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία του μαθήματος της ΦΥΣΙΚΗΣ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Προτάσεις για τη βελτίωσή τους.

Κύριε Υπουργέ,

Θεωρούμε θεμελιώδη και ουσιαστική μας υποχρέωση να επισημάνουμε ορισμένα βασικά ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ώστε να συμβάλουμε με τον τρόπο αυτό αποφασιστικά στην επίλυση και πιθανή βελτίωσή τους. Με μοναδικό κριτήριο το γνωστικό «συμφέρον» των μαθητών μας, την ουσιαστική, άκρως απαραίτητη και σε βάθος κατανόηση του μαθήματος, μακριά από κάθε συντεχνιακή λογική, θα θέλαμε να προβούμε στις ακόλουθες παρατηρήσεις:

 1. Η έλλειψη επιστημονικής έρευνας και μελέτης σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο διδασκαλίαςτου μαθήματος καθιστά την υπόθεση προβληματική ως προς: α. τα προγράμματα σπουδών τα οποία στην Δευτεροβάθμια _Εκπαίδευση όσον αφορά το μάθημα της φυσικής δεν παρουσιάζουν καμία συνοχή, β. οι συνεχείς αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα και στο εξεταστικό σύστημα επιδεινώνουν τα υπάρχοντα προβλήματα, γ. το μεγάλο ποσοστό της  φετινής αποτυχίας  των μαθητών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις αποδεικνύει ότι υπάρχει άμεση ανάγκη βελτιώσεων και αλλαγών.

2.Η εξαγγελία «στηρίζω τον εκπαιδευτικό» σημαίνει και ακούω τον εκπαιδευτικό. Η κατάρτιση των αναλυτικών προγραμμάτων θα πρέπει να γίνεται από ενεργούς εκπαιδευτικούς που θα διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για ένα τόσο δύσκολο έργο λαμβάνοντας υπόψη και την διεθνή πραγματικότητα  και όχι  από κατασκευαστές που δε σχετίζονται με τη σχολική πραγματικότητα. Ο πολίτης του σήμερα στερείται στοιχειωδών γνώσεων φυσικής που του χρειάζονται για την καθημερινότητά του.  Με την κατάργηση του μαθήματος της Φυσικής Γεν. Παιδείας δε γνωρίζει τι είναι πυρηνική ενέργεια, πυρηνικά απόβλητα, μαγνητικοί τομογράφοι, ακτινογραφίες, βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό από ακτινοβολίες και τόσα άλλα. Με τα υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα η φυσική, ως επιστήμη, σταμάτησε πριν τους Βαλκανικούς Πολέμους. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στον Maxwell, στον Einstein και φυσικά  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ το CERN.  Oι μαθητές μας κατακλύζουν από ερωτήματα αναφορικά με τις συνεχείς ανακοινώσεις του CERN . Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε γιατί οι μαθητές μας μη έχοντας το αντίστοιχο γνωστικό υπόβαθρο  δεν μπορούν να μας καταλάβουν. Εύλογα τίθεται  το ερώτημα αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα ζωτικά ζητήματα με την κατάργηση της Φυσικής Γενικής Παιδείας  Γ΄ Λυκείου; Πιστεύουμε ακράδαντα πως όχι και για αυτό προτείνουμε να επανέλθει το μάθημα της Φυσική της Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας  με αντικείμενο την Ατομική και Πυρηνική Φυσική.

 1. Η Φυσική, όπως και όλες οι επιστήμες, οικοδομείται από το Γυμνάσιο μέχρι το Λύκειο. Απαιτείται να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας της Φυσικής στην Α΄ Γυμνασίου από μία σε δύο. Η πειραματική διδασκαλία των φυσικών φαινομένων, χωρίς καμία πρότερη εξοικείωση   των μαθητών, δεν μπορεί να γίνει με μια ώρα την εβδομάδα και θεωρούμε ότι είναι αναγκαία, γιατί συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών και μπορεί να αποτελέσει μια ευχάριστη καθημερινότητα, όπου θα ανακαλύπτεται η γνώση.
 2.  Η ύλη της  Φυσικής της Α΄ Λυκείου  λόγω του όγκου της (που δεν μπορεί να περικοπεί περαιτέρω )  αλλά και επειδή αποτελεί την βάση για την μετέπειτα διδασκαλία του μαθήματος στις υπόλοιπες τάξεις πρέπει  να διδάσκεται για 3 ώρες εβδομαδιαίως, όπως πριν λίγα χρόνια, ώστε οι   μαθητές να μπορούν να την κατανοήσουν .
 3. Απαιτείται ένα σύγχρονο βιβλίο για την Φυσική της Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας του οποίου ο κορμός να είναι ο Ηλεκτρομαγνητισμός.
 4. Να υπάρχει σύνδεση θεωρίας και πράξης, ώστε ο μαθητής να αγκαλιάζει το μάθημα και όχι να τον απωθεί
 5. Στη  Φυσική προσανατολισμού της Β΄ Λυκείου υπάρχει ανάγκη να εμπλουτιστεί το υπάρχον βιβλίο με ασκήσεις, μέχρι να γραφεί ένα σύγχρονο. Οι ασκήσεις που διαθέτει είναι πολύ μακριά από την ποικιλία και την δυσκολία που ζητείται .
 6. Για τη   Φυσική προσανατολισμού της Γ Λυκείου: Το σχολικό βιβλίο πρέπει να αλλαχθεί το συντομότερο δυνατόν . Οι μαθητές μας δεν έχουν γνωστικό υπόβαθρο για τα ρευστά και οι ώρες διδασκαλίας  πρέπει να γίνουν 4 για να μπορούμε να  τους βοηθήσουμε αποφασιστικά. Υπάρχει και η λύση να αφαιρεθεί το κεφάλαιο αυτό.

9.Ποιοτικό μάθημα και τμήματα πάνω από 20 μαθητές είναι σχήμα οξύμωρο. Θεωρούμε, δεδομένων και των οικονομικών δυσκολιών ότι είναι άμεση ανάγκη, τουλάχιστον στα τμήματα προσανατολισμού, να μειωθούν οι μαθητές ανά τμήμα.

 1. Η επιλογή των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων να γίνεται από επιτροπή  που η πλειοψηφία της να είναι  μαχόμενοι εκπαιδευτικοί  της Δ/θμιας Εκπ/σης .
 2. Στην Γ΄ Λυκείου πρέπει να υπάρχουν και μαθήματα επιλογής, όπως διαστημική φυσική, αστρονομία, αρχές περιβαλλοντικών επιστημών.
 3. Η δομή των ΕΚΦΕ πρέπει να αξιοποιηθεί ουσιαστικά.  Έτσι προτείνουμε τα σχολεία σε συνεργασία με τα ΕΚΦΕ να υλοποιούν εργαστηριακές ασκήσεις εντός του ωρολογίου προγράμματος. Απαιτεί θέσπιση υποχρεωτικού εργαστηρίου Φυσικής.

13.Στα ΕΠΑΛ, που η κατάσταση είναι δραματική,(άσε τις υπερβολές) να επανέλθει η διδασκαλία των 3 ωρών ανά τάξη.

14. Τα θέματα των εξετάσεων να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και να ανταποκρίνονται στη σχολική πραγματικότητα.

 1.  Ενίσχυση της εργαστηριακής Φυσικής και τηςδιερευνητικής μάθησης στο Γυμνάσιο και το Λύκειο

16.Να υπάρχει ουσιαστική συνεργασία με τις Επιστημονικές Ενώσεις, την ΕΕΦ.

17.Έγκαιρος υπολογισμός λειτουργικών και οργανικών κενών στα σχολεία.

 1. Έχουμε την πεποίθηση ότι η σταδιακή υποβάθμιση του μαθήματος, σε μια εποχή που κυριαρχείται

από φαινόμενα, όπως η μόλυνση περιβάλλοντος, τα πυρηνικά ατυχήματα, η πυρηνική ενέργεια, η  πυρηνική ιατρική, η νανοτεχνολογία, δεν μπορεί να αποτελεί στόχο μιας σύγχρονης κοινωνίας .

Ο διάλογος είναι ο μοναδικός δρόμος που θα δώσει τη λύση.

Αναμένουμε τις θέσεις σας και τις απαντήσεις στα αιτήματά μας το συντομότερο δυνατό.

                                                                                                                                                Για την οργανωτική επιτροπή

                                                                                                                          Εμμανουηλίδης Αριστείδης ΠΕ04.01

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: