" Αποδέχομαι αυτό το βραβείο για λογαριασμό όλων των καλών δασκάλων που έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Όλων των δασκάλων που πάσχισαν να οικοδομήσουν σχέσεις με τους μαθητές τους. Σχέσεις βασισμένες στην τιμή. Άνδρες και γυναίκες που δεν ήταν ποτέ εφησυχασμένοι, που πάντοτε, στην αδιάκοπη προσπάθεια τους να προσδιορίσουν και να επαναπροσδιορίσουν την σημασία της λέξης «Παιδεία» έθεταν ερωτήματα. Ο «Δάσκαλος της Χρονιάς» δεν είναι ο καλύτερος δάσκαλος. Οι καλοί δάσκαλοι είναι πολύ χαμηλών τόνων για να γίνουν εύκολα αντιληπτοί. Ο «Δάσκαλος της Χρονιάς» όμως, είναι ένας σημαιοφόρος, ένα σύμβολο γι’ αυτούς τους αφανείς ήρωες που πρόθυμα αφιερώνουν τη ζωή τους στα παιδιά. Η διάκριση αυτή τους ανήκει εξ’ ίσου. " Απόσπασμα από ομιλία του John Taylor Gatto το 1990 στη Νέα Υόρκη (Βλέπε σχετικό άρθρο http://bit.ly/19z7T7G )

Archive for the ‘Επιμορφωτές Β΄ Επιπέδου’ Category

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ


Επικαιροποιημένος Κατάλογος Μητρώου Επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου (12-12-2013)

Πίνακας Πιστοποιημένων Επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου (15-7-2014)

 

 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ


Επικαιροποιημένος Κατάλογος Μητρώου Επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου (12-12-2013)

Πίνακας Πιστοποιημένων Επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου (15-7-2014)

 

 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ – ΜΕΙΚΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – 1η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – Α’ ΦΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


Εν όψει της έναρξης των επιμορφωτικών προγραμμάτων της 1ης περιόδου ευρείας εφαρμογής του μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και του Ελληνικού Δημοσίου,

καλούνται τα ΚΣΕ

τα οποία έχουν αναλάβει αυτά τα προγράμματα (βλ. σχετική Πρόσκληση της 24/04/2013 και την Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης της 07/06/2013)

να υποβάλουν, σε πρώτη φάση, από σήμερα και μέχρι την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013

τα ονόματα των επιμορφωτών με τους οποίους θα συνεργαστούν για την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Διευκρινίζεται ότι τα αναλυτικά ωρολόγια προγράμματα θα υποβληθούν σε επόμενη φάση.

Η υποβολή των ονομάτων των επιμορφωτών γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης, με χρήση των κωδικών του ΚΣΕ, και πιο συγκεκριμένα επιλέγοντας «Προεπιλογή επιμορφωτών για προγράμματα μεικτού μοντέλου». Στην σελίδα αυτή κάθε ΚΣΕ μπορεί να δει κατάλογο με τα ονόματα όλων των επιμορφωτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το πρόγραμμά του, καθώς και τον τόπο κατοικίας τους και στοιχεία επικοινωνίας με αυτούς. Το ΚΣΕ, αφού επικοινωνήσει και συνεννοηθεί με τους επιμορφωτές που επιθυμεί να συνεργαστεί, υποβάλει τα ονόματά τους επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτάκι επιλογής (checkbox). Κάθε ΚΣΕ θα πρέπει να υποβάλει εν γένει 2 ονόματα επιμορφωτών, προτιμώντας κατά το δυνατόν αυτούς που μπορούν να μετακινηθούν ευκολότερα από την κατοικία τους στην έδρα του ΚΣΕ.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, από σήμερα έως την 18/12/2013,

οι επιμορφωτές καλούνται να καταθέσουν την σύμφωνη γνώμη τους

για την συνεργασία με τα ΚΣΕ. Η σύμφωνη γνώμη δηλώνεται επίσης μέσω του MIS (επιλογή «Αποδοχή συνεργασίας σε πρόγραμμα μεικτού μοντέλου»), με χρήση των κωδικών του επιμορφωτή. Κάθε επιμορφωτής μπορεί να δηλώσει την σύμφωνη γνώμη του για συνεργασία στην υλοποίηση ενός μόνο από τα επιμορφωτικά προγράμματα της 1ης περιόδου εφαρμογής του μεικτού μοντέλου.

Το χρονικό διάστημα υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα ανακοινωθεί στο αμέσως προσεχές μέλλον, οπότε τα ΚΣΕ θα κληθούν να καταχωρίσουν στο MIS αναλυτικά ωρολόγια προγράμματα. Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επισκέπτονται συχνά και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην Πύλη Ενημέρωσης και Συνεργασίας της Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου ΤΠΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://b-epipedo2.cti.gr. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν ερωτήματα στην υπηρεσία Help Desk της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το σχετικό έντυπο: http://b-epipedo2.cti.gr -> (Επιλογή) Υποστηρικτικές Δομές -> (Επιλογή) Help Desk.

Υπενθυμίζεται ότι, τα προγράμματα επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου ΤΠΕ που υλοποιούνται με βάση το μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης έχουν στόχο την κάλυψη των αναγκών επιμόρφωσης σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων με τον παραδοσιακό τρόπο. Στους λόγους αδυναμίας υλοποίησης παραδοσιακών προγραμμάτων περιλαμβάνονται ο γεωγραφικός κατακερματισμός (απομακρυσμένα νησιά, δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές), ο μικρός αριθμός εκπαιδευτικών, η έλλειψη επιμορφωτών Β’ επιπέδου κλπ. Το μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης συνδυάζει συνεδρίες σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας και υποστηρικτικών συναντήσεων, με ασύγχρονες δραστηριότητες (ανάθεση εργασιών που οι επιμορφούμενοι υποχρεούνται να υλοποιήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος) και μικρό αριθμό διά ζώσης συνεδριών. Οι σύγχρονες συνεδρίες υλοποιούνται μέσα από κατάλληλο ψηφιακό περιβάλλον σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, ενώ οι ασύγχρονες δραστηριότητες υλοποιούνται με τη χρήση ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης (LMS). Το επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτού μοντέλου ακολουθείται από τελική δοκιμασία πιστοποίησης για τους επιτυχώς παρακολουθήσαντες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ Δ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

4η Περίοδος Επιμόρφωσης – Ανάθεση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων Β΄ Επιπέδου στα ΚΣΕ ( Νοέμβριος 2012 )


 

Αποτελέσματα Πιστοποίησης Επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου 2012


Αποτελέσματα Πιστοποίησης Επιμορφωτών Β΄Επιπέδου 2012

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΚΕ


ΠΑΚΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ04 2012 – Αντίγραφο

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ ( ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04)pdf

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ ( ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04)  htm

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ ( ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)  pdf

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ ( ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ) htm

Κοινωνικοπολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ pptx

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΕ04


ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΘΕΜΑ ΠΑΚΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕ04

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΗΣ 19ης ΜΑΙΟΥ 2012


ΤΕΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ Β΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ

19η ΜΑΪΟΥ 2012 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ (ΠΑΚΕ)


http://bit.ly/Ixoepj

Ετικετοσύννεφο