" Αποδέχομαι αυτό το βραβείο για λογαριασμό όλων των καλών δασκάλων που έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Όλων των δασκάλων που πάσχισαν να οικοδομήσουν σχέσεις με τους μαθητές τους. Σχέσεις βασισμένες στην τιμή. Άνδρες και γυναίκες που δεν ήταν ποτέ εφησυχασμένοι, που πάντοτε, στην αδιάκοπη προσπάθεια τους να προσδιορίσουν και να επαναπροσδιορίσουν την σημασία της λέξης «Παιδεία» έθεταν ερωτήματα. Ο «Δάσκαλος της Χρονιάς» δεν είναι ο καλύτερος δάσκαλος. Οι καλοί δάσκαλοι είναι πολύ χαμηλών τόνων για να γίνουν εύκολα αντιληπτοί. Ο «Δάσκαλος της Χρονιάς» όμως, είναι ένας σημαιοφόρος, ένα σύμβολο γι’ αυτούς τους αφανείς ήρωες που πρόθυμα αφιερώνουν τη ζωή τους στα παιδιά. Η διάκριση αυτή τους ανήκει εξ’ ίσου. " Απόσπασμα από ομιλία του John Taylor Gatto το 1990 στη Νέα Υόρκη (Βλέπε σχετικό άρθρο http://bit.ly/19z7T7G )

Archive for the ‘ΙΤΥΕ’ Category

Ολοκλήρωση Β Φάσης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών στην 5η περίοδο επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ – Εγγραφές επιμορφούμενων


Γίνεται γνωστό πως ολοκληρώθηκε η Β΄ Φάση υποβολής αιτήσεων από εκπαιδευτικούς για συμμετοχή στα προγράμματα της 5ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση να ενημερωθούν σχετικά με την τελική κατάσταση της συμμετοχής τους, μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS) της Πράξης, στη διεύθυνση http://e-pimorfosi.cti.gr/mis (επιλογή: «Προβολή Αίτησης – Β Φάση», με χρήση των κωδικών τους). Οι επιτυχόντες, θα πρέπει να εγγραφούν στο πρόγραμμά τους, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που θα διεξαχθούν το διάστημα Απριλίου  – Ιουλίου 2019.

Επίσης, καλούνται τα Κ.Σ.Ε. να επικοινωνήσουν με τους επιτυχόντες στο/α πρόγραμμα/τα τους εκπαιδευτικούς από την ερχόμενη Δευτέρα 25/02/2019 έως το αργότερο την Τετάρτη 06/03/2019, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις εγγραφές τους σε αυτά. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφών διατίθενται στο Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος (MIS), που είναι διαθέσιμο ΕΔΩ (κεφάλαιο 7: Αναλυτική περιγραφή Εγγραφής επιμορφούμενων).

Η έναρξη των μαθημάτων προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα 1 – 5 Απριλίου 2019.

 

Σχεδιάστηκε και προγραμματίζεται η υλοποίηση, μέσα στην τρέχουσα σχολική χρονιά, της «Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την Εκπαιδευτική Αξιοποίηση ΤΠΕ και τη χρήση των υποδομών του Ψηφιακού Σχολείου» (Επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ),διάρκειας 36 διδακτικών ωρών, για όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών – Διάθεση επιμορφωτικού υλικού για την άμεση αξιοποίηση των «νέων» ψηφιακών υποδομών των σχολείων


45454545

Στους ευρύτερους στόχους της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, περιλαμβάνεται η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων και γνώσεων, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιούν τις διαθέσιμες ψηφιακές υποδομές των σχολείων, προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό, προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των «νέων» ψηφιακών υποδομών και ιδίως, των διαδραστικών πινάκων, των φορητών εργαστηρίων υπολογιστών, των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων και αποθετηρίων συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού (πχ. ΦωτόδενδροΔιαδραστικά Σχολικά Βιβλία), σχεδιάστηκε και προγραμματίζεται η υλοποίηση, μέσα στην τρέχουσα σχολική χρονιά, της «Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την Εκπαιδευτική Αξιοποίηση ΤΠΕ και τη χρήση των υποδομών του Ψηφιακού Σχολείου» (Επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ),διάρκειας 36 διδακτικών ωρών, για όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών.

Προς την ίδια κατεύθυνση, συμπληρωματική δράση της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» αποτελεί η διάθεση κατάλληλου επιμορφωτικού και υποστηρικτικού υλικού στους εκπαιδευτικούς των παραπάνω σχολείων, οι οποίοι – όπως εσείς – έχουν συμμετάσχει στην επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ, διάρκειας 96 διδακτικών ωρών και κατά συνέπεια διαθέτουν ήδη το κατάλληλο υπόβαθρο για την εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ, προκειμένου να επικαιροποιήσουν – εφόσον χρειάζεται – τις γνώσεις τους σχετικά με τη χρήση των «νέων» υποδομών των σχολείων και να είναι θέση να τις αξιοποιούν ευρέως στην τάξη τους, προς όφελος της διδασκαλίας και της μάθησης.

Το υποστηρικτικό υλικό είναι διαθέσιμο στην Πύλη Ενημέρωσης της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ (στη διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr -> επιλογή: Υλικό Επιμόρφωσης -> επιλογή: Υλικό Άμεσης Αξιοποίησης των Νέων Ψηφιακών Υποδομών των Σχολείων) και

αφορά σε επιμορφωτικό υλικό σχετικά με την εκπαιδευτική αξιοποίηση των διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας, εγχειρίδια εγκατάστασης και χρήσης τύπων – μοντέλων διαδραστικών συστημάτων που έχουν προμηθευτεί τα παραπάνω σχολεία ή/και άλλο υποστηρικτικό υλικό που διατίθεται από τους προμηθευτές – κατασκευαστές, καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες – «μικρο-σενάρια» για διδακτικές παρεμβάσεις με χρήση ψηφιακού υλικού και αξιοποίηση των υποδομών (διαδραστικά συστήματα και φορητά εργαστήρια), όπως αυτά περιγράφονται και προτείνονται για εφαρμογή στην τάξη, στηνεγκύκλιο με αρ.πρωτ. 165098/Γ1/13-10-2014 του Υ.ΠΑΙ.Θ., με θέμα «Αξιοποίηση του ψηφιακού εξοπλισμού κατά την εκπαιδευτική διαδικασία σε σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολ. έτος 2014-2015», ενώ θα εμπλουτίζεται σταδιακά και με νέα στοιχεία.

Το παραπάνω υλικό, παρότι άμεσα αξιοποιήσιμο από τους αποδέκτες του παρόντος μηνύματος, διατίθεται ελεύθερα για χρήση από κάθε εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί και να το αξιοποιήσει, ιδίως στα παραπάνω σχολεία που διαθέτουν ήδη κατάλληλο εξοπλισμό.

Ομάδα συντονισμού και υποστήριξης της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ

του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

(Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης)

Συνδικαιούχου φορέα υλοποίησης της Πράξης

«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου.

Ετικετοσύννεφο