" Αποδέχομαι αυτό το βραβείο για λογαριασμό όλων των καλών δασκάλων που έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Όλων των δασκάλων που πάσχισαν να οικοδομήσουν σχέσεις με τους μαθητές τους. Σχέσεις βασισμένες στην τιμή. Άνδρες και γυναίκες που δεν ήταν ποτέ εφησυχασμένοι, που πάντοτε, στην αδιάκοπη προσπάθεια τους να προσδιορίσουν και να επαναπροσδιορίσουν την σημασία της λέξης «Παιδεία» έθεταν ερωτήματα. Ο «Δάσκαλος της Χρονιάς» δεν είναι ο καλύτερος δάσκαλος. Οι καλοί δάσκαλοι είναι πολύ χαμηλών τόνων για να γίνουν εύκολα αντιληπτοί. Ο «Δάσκαλος της Χρονιάς» όμως, είναι ένας σημαιοφόρος, ένα σύμβολο γι’ αυτούς τους αφανείς ήρωες που πρόθυμα αφιερώνουν τη ζωή τους στα παιδιά. Η διάκριση αυτή τους ανήκει εξ’ ίσου. " Απόσπασμα από ομιλία του John Taylor Gatto το 1990 στη Νέα Υόρκη (Βλέπε σχετικό άρθρο http://bit.ly/19z7T7G )

Posts tagged ‘ΕΕΧ’

Ένωση Ελλήνων Χημικών – Απάντηση στα επιχειρήματα για την αντικατάσταση της Χημείας.


ΘΕΜΑ: Απάντηση στα σαθρά επιχειρήματα όσων επιδιώκουν την αντικατάσταση της Χημείας με μάθημα Προγραμματισμού στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Οι τελευταίες ανακοινώσεις των διαφόρων συλλόγων και ομάδων εκπαιδευτικών Πληροφορικής  εστιάζουν στην αντικατάσταση της Χημείας από τον Προγραμματισμό (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον) στα πανελληνίως εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή στα τμήματα του Ε.Π.Ε. «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες».

Ως Ένωση Ελλήνων Χημικών αισθανόμαστε την ανάγκη να απαντήσουμε στις ανακοινώσεις για να αναδειχθεί η σαθρότητα της επιχειρηματολογίας που αναπτύσσεται και να καταστεί σαφές ότι αυτή έχει ως στόχο την υποστήριξη των συντεχνιακών συμφερόντων του κλάδου των Πληροφορικών και όχι την υποστήριξη της Ελληνικής Εκπαίδευσης.

Ας δούμε μερικούς βασικότερους ισχυρισμούς των ανακοινώσεων αυτών:

Επιχείρημα 1ο: Η Πληροφορική είναι σε διωγμό.

Ψευδές, μετά και τις τελευταίες ρυθμίσεις το μάθημα της Πληροφορικής διδάσκεται σε όλες τις τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και του Λυκείου (επί 12 συνεχόμενα έτη). Κάτι τέτοιο συμβαίνει μόνο με την Νεοελληνική Γλώσσα, τα Μαθηματικά και τη Φυσική Αγωγή.  Μαθήματα όπως Ιστορία, Θρησκευτικά,  Φυσική και Χημεία δεν έχουν την ίδια ευνοϊκή μεταχείριση.

Επιχείρημα 2ο: Η Πληροφορική πρέπει να είναι Πανελληνίως εξεταζόμενο μάθημα για να ενισχυθεί ο ψηφιακός εγγραμματισμός των μαθητών.

Ψευδές, αν μετά από εννέα (9) έτη διδασκαλίας των Η/Υ και της Πληροφορικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση και άλλα τρία (3) έτη στη λυκειακή εκπαίδευση οι έλληνες μαθητές εξακολουθούν να έχουν προβλήματα ψηφιακού εγγραμματισμού τότε δεν φταίνε οι μαθητές αλλά ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος. Άλλωστε ο ψηφιακός εγγραμματισμός σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες κατακτάται με την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και όχι κατά την εισαγωγή στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Επιχείρημα 3ο: Η Πληροφορική πρέπει να είναι Πανελληνίως εξεταζόμενο μάθημα γιατί τα περισσότερα τμήματα του Ε.Π.Ε. «Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες»  έχουν πρόγραμμα σπουδών που απαιτεί σημαντικές γνώσεις στον προγραμματισμό.

Ψευδές, αυτό ισχύει μόνο για τα τριάντα τρία (33) τμήματα Πληροφορικής (τον αριθμό αυτό δίνει στην τελευταία ανακοίνωση της η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος[1]), από τα περίπου διακόσια (200) τμήματα που εντάσσονται σε αυτόν τον Προσανατολισμό.

Αντίθετα, στο πεδίο αυτό η Χημεία αποτελεί το κύριο γνωστικό αντικείμενο ή προαπαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο σε περισσότερα από εκατό (100) τμήματα (Χημικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Μηχανικοί Μεταλλείων – Μεταλλουργοί, Μηχανικοί και Τεχνολόγοι Περιβάλλοντος καθώς και Βιολόγοι, Φυσικοί, Γεωλόγοι, Γεωπόνοι, Τεχνολόγοι Υλικών Τεχνολόγοι Τροφίμων, Μηχανικοί Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κ.ά.).

Πρέπει να γίνει σαφές ότι όλοι οι επιστήμονες Νομικοί, Ιστορικοί, Αρχαιολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Οικονομολόγοι, Μαθηματικοί, Φυσικοί, Χημικοί, Πολιτικοί μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Γεωπόνοι, Τεχνολόγοι τροφίμων κ.ά. χρειάζεται να γνωρίζουν πολύ καλά τη χρήση Η/Υ και των λογισμικών που συνδέονται με την επιστήμη τους (στατιστικά πακέτα, σχεδιαστικά πακέτα κλπ.), όμως κανένας από τους παραπάνω δεν χρειάζεται γνώσεις προγραμματισμού για να θεραπεύσει την επιστήμη του.

Επιχείρημα 4ο: Θα είναι καλύτερα αν τα παιδιά επιλέγουν μεταξύ της Χημείας και της Πληροφορικής.

Ψευδές αφού σε οποιοδήποτε σοβαρό σύστημα εισαγωγής οι γνωστικές απαιτήσεις των τμημάτων εισαγωγής καθορίζουν ποιο μάθημα θα πρέπει να εξεταστεί και όχι οι υποψήφιοι.

Επίσης, πίσω από αυτό το «πονηρό» επιχείρημα κρύβεται η βεβαιότητα ότι οι μαθητές θα επιλέγουν να εξεταστούν στο πιο εύκολο μάθημα δηλαδή την Πληροφορική, όπως άλλωστε δείχνει η εμπειρία  των τελευταίων 15 Χρόνων.

Για την καταστροφική επίδραση που ενέχει ένα τέτοιο δικαίωμα επιλογής αναφέρουμε την ανακοίνωση (Α.Π. 6544/30-8-2013) του Συμβουλίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών: «οι ελλιπείς έως ανύπαρκτες γνώσεις Χημείας των εισαγομένων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ του 2ου και 4ου Επιστημονικού Πεδίου τα τελευταία 15 χρόνια είχαν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, καθώς  η Χημεία αποτελεί κύριο αντικείμενο ή προαπαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο για την μεγάλη πλειοψηφία των τμημάτων των παραπάνω Επιστημονικών Πεδίων».

Επιχείρημα 5ο: Η Πληροφορική πρέπει να είναι Πανελληνίως εξεταζόμενο μάθημα σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία.

Ψευδές, σε όλα τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή συστήματα όπως το Ιnternational Baccalaureat  (I.B.) για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο εξεταζόμενο μάθημα είναι η Χημεία και όχι ο Προγραμματισμός.


[1] Κοινωνική και Επιστημονική απαίτηση για άμεση αναβάθμιση της Πληροφορικής Παιδείας στο Λύκειο: http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=550

Ετικετοσύννεφο