" Αποδέχομαι αυτό το βραβείο για λογαριασμό όλων των καλών δασκάλων που έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Όλων των δασκάλων που πάσχισαν να οικοδομήσουν σχέσεις με τους μαθητές τους. Σχέσεις βασισμένες στην τιμή. Άνδρες και γυναίκες που δεν ήταν ποτέ εφησυχασμένοι, που πάντοτε, στην αδιάκοπη προσπάθεια τους να προσδιορίσουν και να επαναπροσδιορίσουν την σημασία της λέξης «Παιδεία» έθεταν ερωτήματα. Ο «Δάσκαλος της Χρονιάς» δεν είναι ο καλύτερος δάσκαλος. Οι καλοί δάσκαλοι είναι πολύ χαμηλών τόνων για να γίνουν εύκολα αντιληπτοί. Ο «Δάσκαλος της Χρονιάς» όμως, είναι ένας σημαιοφόρος, ένα σύμβολο γι’ αυτούς τους αφανείς ήρωες που πρόθυμα αφιερώνουν τη ζωή τους στα παιδιά. Η διάκριση αυτή τους ανήκει εξ’ ίσου. " Απόσπασμα από ομιλία του John Taylor Gatto το 1990 στη Νέα Υόρκη (Βλέπε σχετικό άρθρο http://bit.ly/19z7T7G )

Posts tagged ‘επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ’

Για την επιμόρφωση Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. …


 

Επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ για όλους τους κλάδους από την ερχόμενη σχολική χρονιά


 

Σε  έγγραφό του το ΙΕΠ , με ημερομηνία 05/05/2014 και αρ. πρωτ.4500,  απαντώντας σε επιστολή   του Συνδέσμου  Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης , μεταξύ άλλων αναφέρει,

«Δεδομένου ότι η επιμόρφωση στην αξιοποίηση των ΤΠΕ κρίνεται σημαντική και σε μεγάλο βαθμό απαραίτητη για το σύνολο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε ότι μέχρι να καταστεί δυνατή η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων Β΄ επιπέδου ΤΠΕ για όλους τους κλάδους, σχεδιάστηκε μία νέα δράση επιμόρφωσης ΤΠΕ Β1 επιπέδου, η οποία αφορά όλους τους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών»

Εξάλλου στο έργο της σχετικής πράξης  προβλέπεται μεταξύ άλλων και  η  εισαγωγική επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ, 60.000 εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων  προκειμένου να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις ψηφιακές υποδομές που πρόκειται να διατεθούν στο άμεσο μέλλον στα σχολεία και ιδίως, τους διαδραστικούς πίνακες και τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού  (επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ, διάρκειας 36 διδακτικών ωρών) καθώς και η εκπαίδευση περίπου 2.000 «πολλαπλασιαστών» (διάρκειας 48 διδακτικών ωρών) που θα διεξαγάγουν την επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ, επιπροσθέτως των επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ.

Τους «πολλαπλασιαστές» θα επιμορφώσουν επιμορφωτές Β΄ επιπέδου. Σύμφωνα με πληροφορίες του blog μας  στην Β1 Επιμόρφωση τα ΑΠΣ θα αφορούν   κυρίως γενικά εργαλεία και λογισμικά που μπορούν να αξιοποιηθούν από όλες τις ειδικότητες, ενώ σχετικά με την μοριοδότηση των επιμορφωμένων και πιστοποιημένων εκπαιδευτικών όσοι  πιστοποιηθούν στο Β1 θα παίρνουν 2 μόρια, το Β επίπεδο 3 και οι επιμορφωτές 4 μόρια (το Α θα παίρνει 1 ή κανένα).

Σχετικά με το μέλλον του . . .Β΄ Επιπέδου  , μάλλον θα υλοποιηθεί για μια ακόμη φορά όπως τώρα υλοποιείται και στη συνέχεια θα υιοθετηθεί πιθανότατα αποκλειστικά το μεικτό μοντέλο.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

Ετικετοσύννεφο