" Αποδέχομαι αυτό το βραβείο για λογαριασμό όλων των καλών δασκάλων που έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Όλων των δασκάλων που πάσχισαν να οικοδομήσουν σχέσεις με τους μαθητές τους. Σχέσεις βασισμένες στην τιμή. Άνδρες και γυναίκες που δεν ήταν ποτέ εφησυχασμένοι, που πάντοτε, στην αδιάκοπη προσπάθεια τους να προσδιορίσουν και να επαναπροσδιορίσουν την σημασία της λέξης «Παιδεία» έθεταν ερωτήματα. Ο «Δάσκαλος της Χρονιάς» δεν είναι ο καλύτερος δάσκαλος. Οι καλοί δάσκαλοι είναι πολύ χαμηλών τόνων για να γίνουν εύκολα αντιληπτοί. Ο «Δάσκαλος της Χρονιάς» όμως, είναι ένας σημαιοφόρος, ένα σύμβολο γι’ αυτούς τους αφανείς ήρωες που πρόθυμα αφιερώνουν τη ζωή τους στα παιδιά. Η διάκριση αυτή τους ανήκει εξ’ ίσου. " Απόσπασμα από ομιλία του John Taylor Gatto το 1990 στη Νέα Υόρκη (Βλέπε σχετικό άρθρο http://bit.ly/19z7T7G )

Posts tagged ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ’

Η Τελευταία Φάση


Από την εισήγηση του κυρίου Π.Ε. Πετράκη στην ημερίδα: «Προϋποθέσεις Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία» που έγινε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών την 25η Μαΐου.

1η ήταν η Φάση της προετοιμασίας της Κρίσης

Πρόκειται για την περίοδο μέχρι το 2009 και ιδιαίτερα μετά το 2001 οπότε και εντάχθηκε η Ελληνική οικονομία στη ζώνη του ευρώ.

Η επικράτηση των χαμηλών επιτοκίων, η αφαίρεση των δυνατοτήτων αναπροσαρμογής της συναλλαγματικής ισοτιμίας και της άσκησης νομισματικής πολιτικής απελευθέρωσε τις δυνατότητες εισροής δανειακών κεφαλαίων. Η ιδιαιτερότητα με την Ελληνική περίπτωση ήταν ότι τις δανειακές ροές τις διαμόρφωσε ο δημόσιος τομέας και όχι ο ιδιωτικός όπως στις υπόλοιπες υπό κρίση οικονομίες. Η υπερβολική συσσώρευση πόρων ιδιαίτερα στους μη εμπορεύσιμους τομείς και η ανάγκη χρηματοδότησης των δημοσίων δραστηριοτήτων ήρθε ταυτοχρόνως με τη σοβαρή κρίση ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού προτύπου, απότοκος της παγκοσμιοποίησης των οικονομιών. Η αύξηση των μισθών υπερέβη την παραγωγικότητα, με αποτέλεσμα την επιδείνωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας τόσο σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε σύγκριση με τις βασικές ανταγωνιστικές χώρες. Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε συρρίκνωση του παραγωγικού δυναμικού.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ!

 

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΟΥ ΑΦΗΣΕ ΑΦΩΝΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ


[youtube-http://www.youtube.com/watch?v=ZwH4pU6uvAI&feature=youtu.be&a&feature=related]

Ετικετοσύννεφο