" Αποδέχομαι αυτό το βραβείο για λογαριασμό όλων των καλών δασκάλων που έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Όλων των δασκάλων που πάσχισαν να οικοδομήσουν σχέσεις με τους μαθητές τους. Σχέσεις βασισμένες στην τιμή. Άνδρες και γυναίκες που δεν ήταν ποτέ εφησυχασμένοι, που πάντοτε, στην αδιάκοπη προσπάθεια τους να προσδιορίσουν και να επαναπροσδιορίσουν την σημασία της λέξης «Παιδεία» έθεταν ερωτήματα. Ο «Δάσκαλος της Χρονιάς» δεν είναι ο καλύτερος δάσκαλος. Οι καλοί δάσκαλοι είναι πολύ χαμηλών τόνων για να γίνουν εύκολα αντιληπτοί. Ο «Δάσκαλος της Χρονιάς» όμως, είναι ένας σημαιοφόρος, ένα σύμβολο γι’ αυτούς τους αφανείς ήρωες που πρόθυμα αφιερώνουν τη ζωή τους στα παιδιά. Η διάκριση αυτή τους ανήκει εξ’ ίσου. " Απόσπασμα από ομιλία του John Taylor Gatto το 1990 στη Νέα Υόρκη (Βλέπε σχετικό άρθρο http://bit.ly/19z7T7G )

Posts tagged ‘Ο.Λ.Μ.Ε’

Η ΟΛΜΕ έκανε μισή δουλειά για το 6ωρο των εκπαιδευτικών


ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Η  ΟΛΜΕ, φαίνεται πως έκανε   μισή δουλειά στο περιεχόμενο της ανακοίνωσης που εξέδωσεγια το 6ωρο των εκπαιδευτικών. Αυτό το »…μπορεί να αποχωρήσει αν δεν του έχει ανατεθεί άλλη εργασία…» είναι επικίνδυνο και ασαφές. Θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει ότι ο διευθυντής μπορεί να αναθέτει εργασίες δυναμικά και έτσι να κρατάει τον κόσμο στα σχολεία.
Σύμφωνα όμως με τον νόμο 1566/85 τον οποίο μάλλον η ΟΛΜΕ δεν διάβασε καλά, οι εξωδιδακτικές εργασίες ορίζονται από τα όργανα διοίκησης του Σχολείου, τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο νόμο (Άρθρο 11) είναι ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων. Αν κάποιος όμως κοιτάξει καλύτερα τα καθήκοντα του διευθυντή (Άρθρο 11- Δ’ Καθήκοντα) δε θα δει πουθενά τη λέξη »απόφαση». Αντίθετα, στις αρμοδιότητες των Συλλόγων Διδασκόντων (Άρθρο 11 – Στ’) αναφέρεται ρητά ότι όλες οι αποφάσεις που αφορούν στην καλή λειτουργία και οργάνωση του σχολείου λαμβάνονται από τον ίδιο το σύλλογο. Το συμπέρασμα είναι ότι οι εξωδιδακτικές εργασίες καθορίζονται, κατανέμονται και ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ στο πρακτικό από το σύλλογο διδασκόντων και μόνο απ’ αυτόν. Κανένας διευθυντής δεν έχει δικαίωμα να αναθέτει αυθαίρετα εργασίες.
Εξάλλου υπάρχει και η παρακάτω εγκύκλιος:
Δ2/14114/5.12.00 ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Παραμονή εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες

Παρατηρείται ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί περιορίζονται στη διδασκαλία μαθημάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα και αποχωρούν από το σχολείο, χωρίς να προσφέρουν άλλες υπηρεσίες, αν και ο νόμος (άρθρο 14 του Ν. 1566/1985) προβλέπει την υποχρεωτική παραμονή τους στο σχολείο μέχρι 30 ώρες την εβδομάδα.
Παρακαλούμε να δοθούν οι δέουσες οδηγίες, ώστε οι σύλλογοι των διδασκόντων σε κάθε σχολείο να αναθέσουν πρόσθετες εργασίες στους διδάσκοντες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 1 του ν. 1566/1985 και να καθορίσουν το αντικείμενο και το ωράριο απασχόλησης καθενός εκπαιδευτικού.
Υπεύθυνοι για την εφαρμογή της παρούσας είναι οι Διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι οφείλουν να γνωστοποιήσουν εντός ευλόγου χρόνου το περιεχόμενο των πράξεων του συλλόγου των διδασκόντων για την ανάθεση των πρόσθετων εργασιών κάθε σχολείου.
Ν.Φ.

Ετικετοσύννεφο