" Αποδέχομαι αυτό το βραβείο για λογαριασμό όλων των καλών δασκάλων που έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Όλων των δασκάλων που πάσχισαν να οικοδομήσουν σχέσεις με τους μαθητές τους. Σχέσεις βασισμένες στην τιμή. Άνδρες και γυναίκες που δεν ήταν ποτέ εφησυχασμένοι, που πάντοτε, στην αδιάκοπη προσπάθεια τους να προσδιορίσουν και να επαναπροσδιορίσουν την σημασία της λέξης «Παιδεία» έθεταν ερωτήματα. Ο «Δάσκαλος της Χρονιάς» δεν είναι ο καλύτερος δάσκαλος. Οι καλοί δάσκαλοι είναι πολύ χαμηλών τόνων για να γίνουν εύκολα αντιληπτοί. Ο «Δάσκαλος της Χρονιάς» όμως, είναι ένας σημαιοφόρος, ένα σύμβολο γι’ αυτούς τους αφανείς ήρωες που πρόθυμα αφιερώνουν τη ζωή τους στα παιδιά. Η διάκριση αυτή τους ανήκει εξ’ ίσου. " Απόσπασμα από ομιλία του John Taylor Gatto το 1990 στη Νέα Υόρκη (Βλέπε σχετικό άρθρο http://bit.ly/19z7T7G )

Posts tagged ‘Πιστοποίησης  Β1 Επιπέδου ΤΠΕ’

Δεν θα πραγματοποιηθούν Εξετάσεις Πιστοποίησης Β1 Επιπέδου ΤΠΕ μέχρι τον Μάϊο 2020


 

Ακόμη δεν έχει υπάρξει σχετική επίσημη ανακοίνωση για όσους έχουν παρακολουθήσει την επιμόρφωση Β1 Επιπέδου ΤΠΕ   σχετικά με τις εξετάσεις πιστοποίησης 

Για όσους έχουν παρακολουθήσει την Β1 Επιμόρφωση ΤΠΕ , σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες της ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ,

δεν πρόκειται να γίνουν εξετάσεις πιστοποίησης Β1 Επιπέδου  μέχρι τον Μάϊο του 2020.

Ως γνωστό  τόσο η  Επιμόρφωση  Β1 Επιπέδου ΤΠΕ όσο και η   Επιμόρφωση  Β2 Επιπέδου ΤΠΕ χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014 -2020  και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30 Ιουνίου 2020.

Την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου 2020 ξεκινά η  Επιμόρφωση Β2 Επιπέδου  ΤΠΕ

με συνδυασμό εξ αποστάσεως τμημάτων αλλά και με βάσει το μεικτό μοντέλο  και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Ιουνίου 2020.

Στη συνέχεια  κατά το δίμηνο Ιούνιος – Ιούλιος 2020

όσοι θα   έχουν επιτυχώς παρακολουθήσει τόσο την επιμόρφωση Β1 Επιπέδου ΤΠΕ όσο και την επιμόρφωση Β2 Επιπέδου ΤΠΕ

θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μία  ενιαία εξέταση  πιστοποίησης  που θα περιλαμβάνει τόσο το Γενικό Μέρος (Β1 Επίπεδο) όσο  και το Ειδικό Μέρος (διαφορετικό για κάθε ειδικότητα – Β2 Επίπεδο).

Σε όσους αποτύχουν στην πρώτη εξέταση πιστοποίησης προφανώς θα δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν  και σε επόμενη εξέταση(επαναληπτική) που θα ακολουθήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Εξετάσεις Πιστοποίησης  Β1 Επιπέδου ΤΠΕ – Αλλαγή «σκηνικού».


 

 

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία εξέταση πιστοποίησης για όσους έχουν παρακολουθήσει την επιμόρφωση Β1 Επιπέδου ΤΠΕ  παρόλο που έχουν υλοποιηθεί 5 περίοδοι επιμόρφωσης Β1 Επιπέδου

Ακόμη δεν έχει υπάρξει σχετική επίσημη ανακοίνωση για όσους έχουν παρακολουθήσει την επιμόρφωση Β1 Επιπέδου ΤΠΕ  

Ως γνωστό  τόσο η  Επιμόρφωση  Β1 Επιπέδου ΤΠΕ όσο και η   Επιμόρφωση  Β2 Επιπέδου ΤΠΕ χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014 -2020  και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30 Ιουνίου 2020.

Με παλαιότερη ανάρτησή της η «ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ» , βασιζόμενη σε ανεπίσημες αλλά διασταυρωμένες  πληροφορίες, είχε αναφέρει το δίμηνο Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2019 ως το χρονικό διάστημα που συγκέντρωνε τις περισσότερες πιθανότητες για την υλοποίηση των εξετάσεων πιστοποίησης, για τους εκπαιδευτικούς και των πέντε περιόδων επιμόρφωσης που είχαν επιτυχώς συμμετάσχει στην  Επιμόρφωση  Β1 Επιπέδου ΤΠΕ .

 ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΗΝΙΚΟΥ

Κατ΄αρχήν οι εξετάσεις πιστοποίησης Β1 επιπέδου ΤΠΕ δεν προλαβαίνουν να υλοποιηθούν το δίμηνο «Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2019».

Δύο φαίνονται τα πιθανά σενάρια:

1ο ) Μετάθεση της εξέτασης πιστοποίησης Β1 Επιπέδου ΤΠΕ για τον Ιανουάριο 2020. Στην περίπτωση αυτή η έναρξη της Επιμόρφωσης Β2 Επιπέδου ΤΠΕ προφανώς θα μετατεθεί κι αυτή με τη σειρά της και αντί να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο 2020   θα ξεκινήσει  τον Μάρτιο του 2020.

2ο ) ( το πιο πιθανό για μια σειρά λόγους) είναι να μην γίνουν καθόλου εξετάσεις πιστοποίησης στην παρούσα φάση , για όσους  έχουν επιτυχώς παρακολουθήσει την επιμόρφωση Β1 Επιπέδου ΤΠΕ,  και να δοθεί μία ενιαία εξέταση πιστοποίησης τον Ιούνιο του 2020  που θα περιλαμβάνει τόσο το Γενικό Μέρος (Β1 Επίπεδο) όσο  και το Ειδικό Μέρος (διαφορετικό για κάθε ειδικότητα – Β2 Επίπεδο). Στην περίπτωση αυτή η έναρξη της Επιμόρφωσης Β2 Επιπέδου ΤΠΕ  θα ξεκινήσει  κανονικά τον  Φεβρουάριο του 2020.

Ετικετοσύννεφο